Gravis Sigorta

Müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmak için varız.
Gravis Sigorta

Finansal koruma ve fon yönetimi alanında dünya lideri konumundadır. Gravis Sigorta, müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefleyen 'Finansal Koruma' konusundaki faaliyetleri sigorta, kişisel koruma, birikim ve gayrimenkul planlama alanlarını kapsamaktadır.

Firmamızın sigorta işlerinde teknik bilgilerimiz ile, sigorta kanun ve şartlarına uygun olarak, sizlerin ihitiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak size en uygun ve en güvenilir teminatları sunma, olabilecek her türlü risk ve tehlikelere karşı seyahat, sağlık, konut-işyeri ve araç sigortaları alanlarında yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Bugün dünyada kişiler ve ticari işletmeler GRAVIS çatısı altında ailelerini, çalışanlarını ve mallarını güvence altına almakta, kişisel ve ticari varlıklarını yönetmektedir.

Kurumsal

2018'de faaliyetlerine başlayan Gravis Sigorta, uzman danışmanları ile müşteri memnuniyetini odak noktasında bulunduran premium servis kalitesiyle hizmet vermeyi hedeflemektedir. Ana uzmanlık alanı olan Seyahat sağlık sigortasının yanında, konut sigortası, işyeri sigortası, ve araç sigortası gibi hizmetleri bireylerin ihtiyaçlarına en uygun kapsamda karşılamaktadır.

Kalite Anlayışımız

Misyonumuz, hizmet verdiğimiz her alanda sürekli iyileştirme faaliyetleri ile maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyetini arttırmak, daima 'EN İYİ' olmaktır.

"En iyi" olmaktan anladığımız;

 • Tüketiciler tarafından tercih edilen ve müşterilerinin memnuniyetini sağlamış,
 • Çevresine duyarlı, kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde etkin, etik kurallara ve yasalara saygılı,
 • Referans olarak gösterilen,bir şirket olmaktır.

Bu amaçlarımıza ulaşabilmek için temel ilkelerimiz;

 • Müşterilerimize hizmet kalitemizle birlikte değerlendirildiğinde rekabetçi ürünler sunmak,

 • Satış öncesi ve sonrası hizmette hızlı olmak,

 • Daima ulaşılabilir olmak,

 • Her zaman ve her alanda en iyiyi sunabilmek için yaratıcı ve yenilikçi düşünmek,

 • En son teknolojiyi kullanmak ve böylece güven duyulan bir şirket olmaktır.

Şirketimiz, inovatif yapısı ile sigortacılık sektöründe birçok yeniliğe imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Bu yeniliklerden en önemlisi "Müşteri Odaklı Hizmet" organizasyonudur. Müşterilerimizin temel alındığı bu organizasyon yapısı da doğal olarak koşulsuz müşteri tatmini sağlayacak sorumluluklarla donatılmıştır.

"Operasyonel Mükemmellik" yaklaşımımız çerçevesinde müşterilerimize en kaliteli ve hızlı hizmeti sunabilmek için entegre "Çoklu Kanal Yönetimi" inovatif bir model olarak benimsenmiştir.

Kurumsal

En iyi olmaktan anladığımız; müşteriler, ortaklar ve çalışanların memnuniyetini sağlamış, onlar tarafından tercih edilen, çevresine duyarlı ve referans olarak gösterilen bir şirket olmaktır.

Bir şirketin kurum kültürü kurumun kendisi için seçtiği, aynı zamanda diğerlerinden farklılaşmasını sağlayan özellikleri ile oluşur.

GRAVIS SİGORTA olarak biz bu farklılaşmayı çalışanlarımıza, ortaklarımıza, müşterilerimize, acentelerimize, mal ve hizmet sağlayıcılarımıza, çevreye, topluma verdiğimiz sözler ve de bunları gerçekleştirme biçimimizi tanımladığımız temel değerlerimiz ile sağlıyoruz

Temel Değerlerimiz
Müşterilerimize, acentelerimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmek ve karşılıklı güvene dayanan işbirlikleri yaratmak.
Sözünde Durmak
 • Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak,
 • Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak,
 • Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak,
 • Saygın ve dürüst olarak algılanmak.
Takım Ruhu
 • Birlikte çalıştıkları kişiler ile iyi iletişim kurarak, uyumlu ve verimli çalışmayı kolaylaştırmak,
 • İçinde bulunduğu ekip ile hareket etme kabiliyetine sahip olmak,
 • Şirket hedeflerinin ve bunlara kendi katkısının farkında olmak,
 • Birlikte hareket ederek ortak hedeflere ulaşılmayı kolaylaştıracak şekilde davranmak.
Gerçekçilik
 • Durumu kapsamlı, yalın ve olduğu gibi değerlendirmek,
 • Olaylar karşısında; olumlu, gerçekçi, yapıcı ve tarafsız bir yaklaşım benimsemek,
 • İstenen sonuca ulaşmada kaynakları etkin şekilde kullanmak.
Hayal Gücü ve Yaratıcılık
 • Çevredeki ve dünyadaki değişiklikleri takip etmek, süreçleri iyileştirmek, yaratıcı düşünceleri işe katmak
 • Sektördeki ve konusundaki gelişmeleri takip etmek, bu şekilde süreçleri ve hizmeti iyileştirmek için yeni yöntemler veya çözümler önermek, uygulanılmasını sağlamak.
Profesyonellik
 • Müşteri odaklı, müşteriyi birinci sıraya koyarak, en iyi hizmeti vermek için sorumluluğu üstlenmek, işini iyi yapmak,
 • Hizmet verdiği iç ve dış müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına en etkin şekilde cevap verebilmek için gerekli aksiyonları zamanında almak,
 • Sorumluluklarının neler olduğunun farkında olmak ve bu sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirecek şekilde davranmak